Dugsi classes will resume this Saturday, June 15th

Friday June 14, 2019 - 21:56:11
0 Comments
1274
Abdullahi Xagalle
Dugsi classes will resume this Saturday, June 15th. Due to construction all Dugsi programming will be held in the tent until further notice.
Dugsiga wuu furnaan doonaa inta uu socdo dhismaha ama fidinta Masjidka. Insha Allah, Cashirada waxaa lagu qaadan doonaa Teendhada banaanka taalo.