Wajibaadka saran qofka Mulim ah ee qorbaha ku nool | Imam Mohamed Mufti #BICMUTAMAR2018