Reminder of the Day
"If Allah wants to do good to somebody, he afflicts him with trials."

Wajibaadka saran qofka Mulim ah ee qorbaha ku nool | Imam Mohamed Mufti #BICMUTAMAR2018