Reminder of the Day
"If Allah wants to do good to somebody, he afflicts him with trials."

Ugu nooloow aduunka sidii adigoo qariib ah