Kula dhaqn dadka dhaqan wanaagan | Sheikh Yusuf Abdulle